SGP Katwijk voelt geen behoefte om een verklaring te tekenen van wie dan ook. Morality and fiction Raskolnikov https://clickmiamibeach.com/ is a fascinating character. De SGP vindt het ondertekenen of steunen van verklaringen niet de juiste weg om met deze gevoelige kwesties om te gaan. 

In ons item van vorige week hebben wij alle Katwijkse partijen gevraagd onze eigen Katwijk-verklaring te ondertekenen als tegenreactie op de omstreden Nashville-verklaring. In het interview heeft Wim van Duijn (SGP raadslid) duidelijk laten weten niet zomaar iets te tekenen omdat hier mensen pijn mee worden gedaan. Toch hebben wij de SGP gevraagd om een duidelijk statement af te geven. Dit bleef uit tot vandaag. Op de website van de SGP geven zij aan te staan voor de Bijbelse notities over het huwelijk, gezin en seksualiteit. Een verklaring zoals die van Nashville is niet de juiste weg is om het gesprek aan te gaan.

https://katwijk.sgp.nl/nieuws/reactie-sgp-katwijk-op-verklaring-andere-partijen-over-nashville/10127